Date: 11 August 2014
Author: Alphan Kırayoğlu
Client: Self-published

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonrası İlk İzlenimler

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarına çok detaylı bakma fırsatım henüz olmadı fakat ilk bakışta öne çıkan noktaları (ve benim tahminlerimin doğru çıkmasını sağlayan noktaları) paylaşmak istedim. 7 Ağustos'ta paylaştığım tahminlerimde belirttiğim gibi HDP ve BDP seçmeninin mahalli seçimlerde çatı adaylara kaymayışı Demirtaş'ın en azından yerel seçimlerdeki HDP ve BDP oy toplamına erişeceğini gösteriyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turlu oluşu ve Demirtaş'ın adaylığının simgesel önemi kendisinin HDP ve BDP oylarının toplamının üzerine çıkacağını muhtemel kılmıştı. Zira Demirtaş benim %8 tahminim bile üzerinde bir oy aldı

İkinci tahminim Erdoğan'ın %52 oy oranı ile seçimi ilk turda kazanacağı idi. AKP ve SP'nin mahalli idareler seçiminde aldığı toplam oy oranı %46-47 seviyesindeydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın %50 barajını aşması için MHP ve BDP'ye yakın, geleneksel ve müslüman değerlere yakın olarak tanımlanan kesimden %4-5 civarında oy alması gerekecekti. Diğer bir değişle Bahçeli'nin MHP tabanının bütün oylarını İhsanoğlu'nun arkasına taşıması gerekiyordu. (Aşağıdaki analizlerde büyükşehir olan illere baktım.)

Seçimden sonra en çok dile getirilen nokta katılım oranının mahalli seçimlere göre düşük olmasıydı. Fakat katılım oranı sonucu etkileyen en büyük faktör olarak gözükmüyor. En azından ilk bakışta katılım oranı her ilde yerel seçimlere göre düşük gözüküyor. Ve CHP'nin kalesi olan illerde düşük oy gözükmüyor.

Cumhurbaşkanı adaylarını yerel seçim ile karşılaştırırsak Erdoğan'ın AKP oy oranının ve Demirtaş'in ise BDP ve HDP toplam oy oranının üstüne çıktığını görüyoruz. Çatı aday olan İhsanoğlu'nun ise MHP ve CHP'nin oy toplamına erişemediğini görüyoruz.RTE-AKP oy orani farkı ve çatı aday oy havuzundaki MHP oranı arasında göze çarpan bir ilişki var. Basit bir regresyon analizi yaparsak RTE-AKP Oy Farki = 0.1793*[MHP/(MHP+CHP)] ve p-value ~ 0